Pewny start. Świat wokół mnie

Rekomendacja Lidii Klaro-Celej – doradcy metodycznego w zakresie kształcenia specjalnego

Wyróżnienie w XV edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Pewny start. Świat wokół mnie to zestaw materiałów rozwijających kompetencje społeczne, które sprawiają największe problemy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.:

 • tożsamość własnej osoby, dane osobowe, role w rodzinie
 • emocje, które towarzyszą w życiu
 • role, jakie pełnią w rodzinie
 • akceptowane społecznie normy zachowania
 • dokumenty, którymi należy się posługiwać
 • miejsca, w których się bywa na różnych etapach życia
 • zagadnienia związane z organizacją czasu wolnego czy z szeroko rozumianym bezpieczeństwem

Pakiet Pewny start. Świat wokół mnie pozwoli osiągnąć cele zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, takie jak:

 • rozwijanie autonomii ucznia
 • wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego
 • rozumienie i uznawanie norm społecznych
 • wyposażenie ucznia – stosownie do jego możliwości – w umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu postrzegać siebie jako niezależną osobę

Chcesz dowiedzieć się więcej i obejrzeć przykładowy materiał?

Kliknij tutaj ›

Zalety serii

Wyjątkowa publikacja na rynku

Kompleksowy zestaw ćwiczeń, opracowany z myślą o dzieciach i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. "Pewny start" jest zgodny z podstawą programową MEN.

Rekomendowany przez specjalistów

Materiały pozytywnie ocenione podczas konsultacji merytorycznych w gronie doświadczonych specjalistów-praktyków: pedagogów specjalnych i terapeutów, na co dzień pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Nauka w szkole i w domu

Z serii "Pewny start" można korzystać na zajęciach wspierających rozwój – w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. To także znakomita propozycja dla rodziców do nauki dzieci w domu.

Przełom w nauczaniu

Oprócz kart ćwiczeń, pakiet wyposażony został w ćwiczenia interaktywne, które stanowią przełom w nauczaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpłatna, demonstracyjna wersja ćwiczeń interaktywnych jest dostępna online.

Zamów online